Brzo pronađite odgovor:   
  

Sadržaj > Internet pristup

Šta je "brzina protoka"?

Šta je "brzina protoka"?

   Odštampajte  
 

Brzina protoka se obično meri u b/s (bits - per second - bita u sekundi) ili Kb/s (kilobits per second - kilobita u sekundi). U ovom slučaju "kilo" podrazumeva 1024 (umesto uobičajenog 1000) a razlog tome je "kompjuterska matematika" u kojoj se sve bazira na broju 2 i njegovom stepenima (2 ^ 10 = 1024).

Da napravimo malu digresiju ne bi li pojasnili termine 'bit' i 'bajt'. Osobe zainteresovane za matematiku prepoznaće da sistem sa osnovom dva ima cifre 0 ili 1. To je dovoljno da opiše dva stanja - ili ima signala ili nema. To stanje, zapravo "ćelija" koja sadrži informaciju o stanju se zove 'bit'. U praksi, termin 'bajt' (eng. byte) se često koristi da opiše skup od 8 bitova, mada je pravo tehničko značenje "najmanja adresibilna jedinica". U istoriji je bilo različitih kompjutera sa 9-bitnim, 12-bitnim pa čak i 36-bitnim bajtovima, ali velika većina računara danas koristi 8-bitne bajtove.

U testu brzine protoka jedinice mere su bit/s, Kbit/s i Mbit/s (Megabits per second ili 2^20 bitova u sekundi). Evo kratkog obajšnjenja oznaka na stranici sa rezultatima:

  • Dial-up ili modemski pristup je svima dobro poznat, klasičan način povezivanja putem analognog modema postavljenog na telefonsku liniju. Maksimalna brzina prenosa je teoretskih 56Kbit/s.
  • ISDN je skraćenica od Integrated Services Digital Network (Digitalna Mreža Integrisanih Podataka) i predstavlja standard za prenos podataka, slike i zvuka kroz digitalnu telefonsku mrežu. Podrazumevana brzina po jednom kanalu (DS0) je 64Kbit/s, ali se kombinacijom nekoliko DS0 kanala (koristeći isti vod) postižu brzine od 128, 256 i 384 Kbit/s (ISDN-2, ISDN-4 i ISDN-6) u tzv. n x 64 koraku.
  • ADSL je nova tehnologija koja omogućava bolje iskorišćavanje postojećih bakarnih provodnika i postiže brzine od 64Kbit/s za slanje, do neverovatnih 9Mbit/s za primanje podataka! Ova razlika je ono što daje prefiks "asimetričan" i odvaja ADSL od ostalih tipova DSL (SDSL, VDSL itd.). Pretpostavka je da prosečan korisnik ima mnogo veću potrebu za primanje informacija sa Interneta nego za slanje, tako da je raspoloživ raspon frekvencija raspodeljen na asimetričan
    način - nekoliko puta više u korist primanja informacija sa Interneta. Interesantno je da ADSL, za razliku od modema i ISDN, koristi samo određeni frekventni opseg, tako da se bakarni isti provodnik može istovremeno koristiti i za telefon!
  • Kablovki pristup ili cable je žargonski izraz za CATV - Kablovku televiziju i u novije vreme se koristi kao način povezivanja na Internet. Postojeća infrastruktutra CATV operatera (HFC ili hibridna optičko-koaksijalna mrežna infrastruktura) se koriste za modulaciju Internet signala na isti način kao i običan televizijski signal. Moguće je postići brzinu i do 30Mbit/s, ali je najčešće u rasponu 500-1000Kbit/s.
  • E1 je digitalna linija koja obuhvata 30 DS0 kanala (već smo pomenuli da DS0 'nosi' 64Kbit/s) što daje zbirni protok od 2Mbit/s.

14.10.2009Sadržaj | Krstarica | Kontakt

Copyright © Krstarica d.o.o. 1999-2015. Sva prava zadržana. Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima bez dozvole.
Pomoć Krstarice